Thư ngỏ

Giá trị cơ bản của Tín Trường Thành :

  • Con người là tài sản vô giá, là sức mạnh của Tín Trường Thành

  • Đoàn kết, hợp tác trong công việc, tính kỉ luật cao, tác phong công nghiệp là giá trị cốt lõi, là truyền thống, là văn hóa của Tín Trường Thành.

  • Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, liên tục cải tiến đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

  • Lợi nhuận là yêu cầu sống còn của sự tồn tại và tăng trưởng

Những nguyên tắc định hướng:

  • Khách hàng là trung tâm của mọi công việc, là đối tượng phục vụ quan trọng nhất.

  • Chất lượng, tiến độ thỏa mãn yêu cầu khách hàng là ưu tiên số 1.

  • Quan hệ rỗng rãi trên tất cả các lĩnh vực.

  • Liên tục đào tạo nguồn nhân lực, không ngừng cải tiến và đổi mới về mọi mặt là vấn đề cốt yếu để thành công.

  • Đoàn kết mọi người, cùng nhau hợp tác trong mọi công việc là cách làm việc chung của cán bộ, công nhân viên Tín Trường Thành. Tín Trường Thành là một tập thể thống nhất, mọi người tin tưởng và tôn trọng nhau.

Thư ngỏ

Tầm nhìn sử mệnh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TÍN TRƯỜNG THÀNH

65 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Số máy bàn: 0236 3936 809

Ký thuật: Mr. Phương 0936 378 009

Bán hàng: Mr.Tài :0905 908 984 - tintruongthanh.dn@gmail.com

Chat
1
Chào bạn!
Các bạn cần chúng tôi hỗ trợ gì ah!

Bắt đầu Chat