0905826068

Brushbond FLXIII

1.450.000 

Vật liệu chống thấm Brushbond FLXIII

Brushbond FLXIII chống thấm gốc xi măng 2 thành phần đàn hồi cao