0905826068

CONBEXTRA GP

CONBEXTRA GP

Vữa xi măng không co ngót cho mục đích thông dụng

Conbextra GP được dùng cho mục đích thông dụng ở những vị trí cần loại bỏ khả năng co ngót khi lấp đầy khoảng trống giữa khuôn đổ và bề mặt, một ứng dụng như vậy sẽ là vữa cho bản tựa chống. Đồng thời được sử dụng để neo giữ cố định. Bao gồm cột trụ, bu lông neo và trụ rào.