0905826068

Mapelastic

1.200.000 

Mapelastic

Vữa đàn hồi hai thành phần bảo vệ và chống thấm cho bê tông