0905826068

Neomax 826

Neomax 826 là lớp phủ chống thấm polyurethane dạng lỏng, gốc nước, một thành phần. Thích hợp chống thấm hồ cá Koi. An toàn nguồn nước.