0905826068

Sika Raintite

SIKA RAINTITE

Sika Raintite – Hợp chất chống thấm đàn hồi kháng UV dạng sệt gốc acrylic. Bám dính tuyệt vời với hầu hết các bề mặt.