0905826068

Sikadur 731

270.000 

SIKADUR 731

Sikadur 731– chất kết dính gốc nhựa epoxxy 2 thành phần thixotropic