0905826068

Sikalastic 590

SIKALASTIC 590

Sikalastic 590 – Hợp chất chống thấm thi công lỏng gốc PU-Arcylic phân tán, kinh tế, cải thiện khả năng kháng lại sự đọng nước.